Pemindah (atau transduser) merupakan sejenis alat elektrik, elektronik, eletro-mekanik, fotonik atau fotovoltaik yang menukarkan sejenis tenaga kepada bentuk lain untuk tujuan seperti menyukat atau pertukaran maklumat. Dalam konteks lebih luas, pemindah merupakan alat yang menukarkan sejenis isyarat kepada isyarat bentuk lain.

Contoh yang lazim ialah pembesar suara audio, yang menukarkan corak voltan elektrik yang menggambarkan muzik atau percakapan kepada getaran kon mekanik. Kon pembesar suara pula menggetar molekul udara untuk menghasilkan tenaga akustik.

Jenis sunting

Elektromagnet sunting

Elektrokimia sunting

Elektromekanik sunting

Elektroakustik sunting

Fotoelektrik sunting

Elektrostatik sunting

Termoelektrik sunting

Radioakustik sunting

Lihat juga sunting