Pemultipleks

Pemultipleks (disingkatkan sebagai mux) juga dikenali sebagai pemilih data ialah sebuah litar logik yang berfungsi memilih salah satu data daripada beberapa masukan data. Pemilihan data ditentukan oleh nilai masukan pemilih.

Pemultipleks 4 kepada 1, s1 dan s2 sebagai pemilih, x1 - x4 sebagai masukan data dan f sebagai keluaran

Bilangan bit masukan pemilih ditentukan oleh bilangan masukan data yang hendak dipilih untuk dijadikan keluaran. Pemultipleks dengan masukan data mempunyai oleh n bit masukan pemilih.

Lihat jugaSunting