Pencetak boleh merujuk kepada:

  • Pencetak (penerbit), syarikat atau orang yang mengendalikan mesin cetak;
  • Pencetak (pengkomputan), persisian komputer yang menyalin teks dan/atau gambar pada kertas atau jenis permukaan boleh cetak yang lain;
  • Pencetak optik, peranti untuk menyalin dan/atau mengubah suai imej untuk filem wayang gambar.