Pendaftaran Internet Serantau

Pendaftaran Internet Serantau merupakan satu pertubuhan yang menguruskan peruntukan dan pendaftaran sumber nombor internet dalam kawasan tertentu di seluruh dunia. Sumber nombor internet antaranya termasuklah alamat IP dan nombor sistem berautonomi myau MNC.

Peta Pendaftaran Internet Serantau.