Penerbit Universiti Malaysia Perlis

Penerbit Universiti Malaysia Perlis merupakan bahagian Universiti Malaysia Perlis yang bertanggung jawab bagi penerbitan bahan-bahan cetak universiti.