Pengaturcaraan kefungsian

Pengaturcaraan kefungsian ialah sebuah paradigma pengaturcaraan yang berpusatkan konsep fungsi. Contoh bahasa pengaturcaraan yang mengetengahkan paradigma ini ialah LISP, ML, dan Haskell.

Lihat juga sunting