Pengaturcaraan logik

Pengaturcaraan logik merupakan paradigma dalam pengaturcaraan komputer di mana ia merupakan penyelesaian logik kepada penyataan-penyataan yang diisytiharkan, dan dalam logik di mana sesuatu algoritma digunakan untuk penyelesaian logik secara mesin.

Ia berasaskan penggunaan penyatuan (yang berasaskan resolusi) ke atas subset kepada logik predikat, klausa Horn, untuk menggelintar 'ruang bukti'.

Bahasa pengaturcaraan logik yang terkenal ialah Prolog.

Klausa Horn

sunting

Satu kepala sahaja:
A(x1, x2,…, xk) ← B1(…),B2(…),…,Bn(…).

Resolusi

sunting

Gelintaran dipacu sasaran bagi penyelesaian suatu sistem logik, menggunakan reductio ad absurdum menerusi modus tollens.

Penyatuan

sunting

Penggantian-penggantian pembolehubah yang paling umum supaya 2 ungkapan kalkulus predikat padan.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.