Addihockey10 (automated)

25 November 2011 telah menyertai
Crystal Clear action run.png Akaun ini merupakan bot yang dijalankan oleh Addihockey10 (Perbincangan).


Penyelia: Jika bot ini melakukan kesilapan besar, segeralah menyekatnya.