Silimpopon, artikel terbaru saya mengenai sejarah SabahSelamat datang!
Saya bercakap asas-satunya Bahasa Melayu.
Tetapi saya menyumbang kepada Sejarah Sabah dan Malaysia dalam Wikipedia jerman.