Akaun ini merupakan bot yang dijalankan oleh DixonD (Perbincangan).


Penyelia: Jika bot ini melakukan kesilapan besar, segeralah menyekatnya.