Akaun ini merupakan bot yang dijalankan oleh Kasir (Perbincangan).


Penyelia: Jika bot ini melakukan kesilapan besar, segeralah menyekatnya.