Saya merupakan seorang pengarang Wikipedia yang menulis berkenaan apa-apa sahaja yang menarik perhatian atau minat saya, dan saya hanya mengarang dalam dua bahasa: Bahasa Melayu dan English (Bahasa Inggeris). Pada kebiasaannya, saya hanya menterjemahkan artikel Wikipedia yang lain seperti dari Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris atau dari Bahasa Inggeris kepada Bahasa Melayu. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyumbang semua pengetahuan saya ke dalam artikel. Saya sangat kerap menggunakan Wikipedia dan saya fikir saya perlu menyumbangkan sesuatu untuknya. Sesiapa yang mampu mengembangkan atau membetulkan hasil karangan saya adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian, hanya satu perkara yang saya mohon: TOLONGLAH, JANGAN MELAKUKAN VANDALISME terhadap artikel-artikel Wikipedia, sama ada ia artikel saya atau hasil kerja pengguna lain.