Akaun ini merupakan bot yang dijalankan oleh Mahdiz (Perbincangan).


Penyelia: Jika bot ini melakukan kesilapan besar, segeralah menyekatnya.

ak:user:MahdiBot ms:user:MahdiBot Owner: Mahdiz