Mazlisaffawi
Tarikh hari ini ialah 27 Mei 2024.

To Do sunting

  • Membetulkan laman-laman berikut:

Nota : sunting

importScript(page) - imports a local wiki page as a script.
 example: importScript('MediaWiki:Something.js');
importScriptURI(url) - imports a script from a remote location, such as another project.
 example: importScriptURI('http://test.wikipedia.org/w/index.php?action=raw&ctype=text/javascript&title=MediaWiki%3ASomething.js');
importStylesheet(page) - imports a local wiki page as a stylesheet.
 example: importStylesheet('MediaWiki:Something.css');
importStylesheetURI(url) - imports a stylesheet from a remote location.
 example: importStylesheetURI('http://test.wikipedia.org/w/index.php?action=raw&ctype=text/css&title=MediaWiki%3ASomething.css');
appendCSS(css) - appends style data directly to the document.
 example: appendCSS('#bodyContent { color:red; }');
Ini adalah laman pengguna Wikipedia.

Jika anda mendapati laman ini pada mana-mana tapak selain dari Wikipedia, anda sedang melihat cermin laman. Berhati-hati bahawa yang laman ini mungkin bukan yang terkini, dan pengguna asal laman ini mungkin tidak mempunyai hubungan peribadi dengan mana-mana tapak selain dari Wikipedia sendiri. Laman asal terletak di http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengguna:Mazlisaffawi.

 
Wikimedia Foundation