Akaun ini merupakan akaun lain Aplikasi.
Templat ini mengesahkan yang pengguna ini memahami polisi Wikipedia mengenai penggunaan akaun berganda dan tidak akan menggunakan akaun ini sebagai akaun boneka.
Sebarang mesej tolong tinggalkan pada laman perbincangan akaun utama saya. Terima kasih.
Any message please leave on my main account talkpage. Thank you.