ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.
Tahniah kepada semua penyunting kerana berjaya mencapai 368,785 buah rencana.