Akaun ini merupakan bot yang dijalankan oleh Movses (Perbincangan).


Penyelia: Jika bot ini melakukan kesilapan besar, segeralah menyekatnya.