Matlamat utama saya terlibat dengan wikipedia ini adalah untuk berkongsi maklumat hasil dari pembacaan terutama didalam bidang sejarah, geografi, budaya dan pengetahuan am. Saya lihat dalam kita mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan fizikal dan teknologi kandangkala kita mengabaikan sejarah yang boleh dijadikan panduan bagi memahami diri kita. Sebelum kita melangkah ke hadapan mengenal diri amat penting kerana ia akan menadi sumberjatidiri kita.

Semoga maklumat tersebut akan dapat dimanfaat oleh umum.