Pengguna:SNN95/Senarai TA

Templat "Tahukah anda...?"
Senarai daftar mingguan terkiniMinggu 39
Senarai 1, 2STA1, STA2
Perbincangan & CadanganPW:TA
PeraturanWP:TA
Arkib Tahunan TAT:ATTA
Arkib Bulanan TAWP:ABTA
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Laman ini adalah sebahagian daripada laman projek Tahukah anda. Jika anda mahu menambah info baharu, sila cadangkan kepada kami atau menyumbang terus info baharu itu ke dalam senarai pemaparan info automatik kami.

Berikut adalah ruangan laman yang telah digunakan. Sila tambah info mengikut kategori "Laman yang belum diisi dengan info". Senarai laman yang telah diisi akan terpaut disini secara automatik dan dipaparkan di bahagian "Laman yang sudah diisi dengan info".

Sila penuhkan ruangan yang masih tiada info mengikut kategori. Jangan hanya memenuhkan satu ruangan sahaja dengan info. Pecahkan dan sumbangkan mengikut kategori.

Jika kategori pilihan anda tiada disini, sila pilih kategori pilihan anda pada senarai berikut:

Media dan Hiburan | Matematik dan Statistik | Muzik dan Filem | Negara dan Antarabangsa | Pengangkutan | Peraturan dan Undang-undang | Peralatan dan Kemudahan | Permainan dan Sukan | Politik dan Kerajaan | Sastera dan Penulisan | Sejarah dan Arkeologi | Sosial dan Kemasyarakatan | Tempat dan Benua

Jika anda tidak memahami cara sistem ini digunakan. Sila kemukakan cadangan info terbaru anda di sini.

Agama dan KepercayaanSunting

Memuat semula laman ini
Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/1
Tahukah anda/1/5
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/28
Tahukah anda/28/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/55
Tahukah anda/55/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/82
Tahukah anda/82/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/109
Tahukah anda/109/4

Anatomi dan PerubatanSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/2
Tahukah anda/2/4
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/29
Tahukah anda/29/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/56
Tahukah anda/56/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/83
Tahukah anda/83/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/110
Tahukah anda/110/3

Bahasa dan TulisanSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/3
Tahukah anda/3/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/30
Tahukah anda/30/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/57
Tahukah anda/57/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/84
Tahukah anda/84/2
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/111
Tahukah anda/111/3

Budaya dan MasyarakatSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/4
Tahukah anda/4/6
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/31
Tahukah anda/31/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/58
Tahukah anda/58/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/85
Tahukah anda/85/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/112
Tahukah anda/112/4

Cuaca dan IklimSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/5
Tahukah anda/5/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/32
Tahukah anda/32/2
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/59
Tahukah anda/59/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/86
Tahukah anda/86/2
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/113
Tahukah anda/113/2

Elektronik dan KomputeranSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/6
Tahukah anda/6/4
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/33
Tahukah anda/33/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/60
Tahukah anda/60/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/87
Tahukah anda/87/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/114
Tahukah anda/114/3

Ekonomi dan KewanganSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/7
Tahukah anda/7/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/34
Tahukah anda/34/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/61
Tahukah anda/61/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/88
Tahukah anda/88/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/115
Tahukah anda/115/3

Fizik dan AstronomiSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/8
Tahukah anda/8/6
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/35
Tahukah anda/35/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/62
Tahukah anda/62/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/89
Tahukah anda/89/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/116
Tahukah anda/116/4

GeografiSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/9
Tahukah anda/9/7
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/36
Tahukah anda/36/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/63
Tahukah anda/63/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/90
Tahukah anda/90/5
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/117
Tahukah anda/117/2

Haiwan dan TumbuhanSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/10
Tahukah anda/10/11
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/37
Tahukah anda/37/5
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/64
Tahukah anda/64/6
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/91
Tahukah anda/91/5
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/118
Tahukah anda/118/5

KejuruteraanSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/11
Tahukah anda/11/7
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/38
Tahukah anda/38/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/65
Tahukah anda/65/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/92
Tahukah anda/92/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/119
Tahukah anda/119/2

Ketenteraan dan PertahananSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/12
Tahukah anda/12/5
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/39
Tahukah anda/39/5
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/66
Tahukah anda/66/5
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/93
Tahukah anda/93/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/120
Tahukah anda/120/3

KimiaSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/13
Tahukah anda/13/2
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/40
Tahukah anda/40/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/67
Tahukah anda/67/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/94
Tahukah anda/94/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/121
Tahukah anda/121/3

Makanan dan MinumanSunting

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/14
Tahukah anda/14/6
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/41
Tahukah anda/41/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/68
Tahukah anda/68/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/95
Tahukah anda/95/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/122
Tahukah anda/122/3