Dr. Victor Pogadaev pensyarah kanan Institut Negara-Negara Asia-Afrika (Universiti Negara Moscow Lomonosov) dan konsultan penyelia sektor "Ensiklopedia Asia" di Institut Ketimuran Akademi Sains Rusia. Pada tahun 2001-2016, Profesor Madya Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Menerbitkan artikel mengenai bahasa, sejarah dan budaya Malaysia dan Indonesia, ikut serta dalam penyusunan beberapa kamus bahasa Melayu dan Indonesia di Rusia serta berkecimpung cergas dalam bidang penterjemahan sastera Melayu ke dalam bahasa Rusia dan sebaliknya (puisi Kemala, Aziz Deraman, Baha Zain, Hashim Yaacob, Rahimidin Zahari, novel Anwar Ridhwan). Sangat aktif dalam kegiatan sastera di Malaysia. Peserta Pesta Puisi Kuala-Lumpur Antarabangsa 2002. E-mail povial@yahoo.com