Penglihatan adalah keupayaan untuk menafsirkan maklumat daripada cahaya optik sampai ke mata. Pelbagai bahagian fisiologikal terlibat dalam penglihatan dirujuk secara kolektif sebagai sistem visual, dan menjadi tumpuan untuk pelbagai kajian dalam psikologi, sains kognitif, neurosains dan biologi molekul.