Penguat (nyahkekaburan)

Laman nyahkekaburan

Penguat ialah peranti yang boleh menaikkan amplitud sesuatu isyarat. Ia boleh juga merujuk kepada: