Pengujian perisian

Pengujian perisian ialah proses yang digunakan untuk mengukur kualiti perisian komputer yang telah dibangunkan. Biasanya, kualiti akan diuji dari segi ketepatan, kesempurnaan, keselamatan dan juga keperluan-keperluan teknikal untuk menepati standard ISO 9126.

Pautan luar sunting