Pengurusan maklumat

Definisi dan Konsep MaklumatSunting

Menurut beberapa kamus umum,maklumat ialah data,bahan dan pengetahuan.Selain itu,maklumat juga adalah data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna.Ciri-ciri maklumat termaksuklah relevan,boleh dipercayai,boleh difahami,lengkap,tepat pada masanya dan membantu mengurangkan ketidakpastian.Mankala data tidak dianggap sebagai maklumat sekiranya lapuk atau ketinggalan daripada realiti sebenar,kabur,tidak jelas,tidak lengkap atau bukan dalam format yang diperlukan.Contoh organisasi yang menguruskan maklumat ialah perpusatkataan,arkib,muzium,galeri seni dan internet.Seorang individu yang cekap,tidak kira sama ada seorang itu adalah seorang pelajar,profesiona,atau seorang pekerja mesti berupaya mengenalpasti keperluan-keperluan maklumatnya,iaitu tahu bagaimana untuk mengesan,mengakses,mendapat semula,menlai,menyusun dan menggunakkan maklumat itu.Seseorang itu perlu tahu bagaimana memperolehi manfaat daripada maklumat yang telah dikumpulkan untuk menjadi seseorang yang celik maklumat(Lau 2006). Maklumat iaitu pengetahuan diperoleh menerusi proses mengetahui atau mengumpul maklumat yang akan mengembangkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan dunia di sekeiling kita.Proses mengumpul maklumat ini akan berterusan sepanjang hayat,sejak lahir sehingga ke akhir hayat.Sepanjang kehidupan setiap individu akan mengalami pelbagai bentuk permasalahan yang membuatkan dirinya mempelajari sesuatu dan mendapat maklumat yang baru.

Definisi dan Pernyataan Keperluan MaklumatSunting

kebolehan untuk mendefinisi atau mengenal pasti keperluan maklumat kebolehan untuk memutuskan untuk berbuat sesuatu bagi mencari maklumat kebolehan untuk menyatakan dan mendefinisi keperluan maklumat keboleham untuk memulakan proses pencarian

Pengesahan MaklumatSunting

kebolehan untuk mengenal pasti dan menilai sumber-sumber maklumat berpotensi kebolehan untuk menghasilkan strategi pencarian kebolehan untuk mengakses sumber-sumber maklumat terpilih kebolehan untul memilih dan mendapatkan semula maklumat yang dikesan

Pentaksiran MaklumatSunting

kebolehan untuk menganalisis ,memeriksa dan mengekstrak maklumat kebolehan untuk membuat tanggapan umum dan mentafsir maklumat keboehan untuk memilih dan mensintesis maklumat kebolehan untuk menilai ketepatan dan kerelevanan maklumat yang didapatkan semula

Penyusunan MaklumatSunting

kebolehan untuk menyusun dan mengkategorikan maklumat kebolehan untuk mengelompokkan dan menyusun maklumat yang telah diperoleh kebolehan untuk menentukan maklumat mana yang terbail dan paling berguna

Penggunaan MaklumatSunting

kebolehan untuk mencari cara-cara baru untuk berkomunikasi,mempersembah dan menggunakan maklumat kebolehan untuk menggunakan maklumat yang telah diperoleh