Penjara Seberang Perai

Penjara Seberang Perai terletak di Seberang Perai, Pulau Pinang, Malaysia. Penjara lain yang dibina dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK-9) ialah Penjara Sungai Udang, Penjara Perlis dan Penjara Labuan.