Penjenisan itik

Dalam mengatur cara komputer dengan bahasa pengaturcaraan berorientasi objek, penjenisan itik (bahasa Inggerisnya duck typing) ialah satu gaya penjenisan dinamik di mana warisan daripada kelas tertentu atau pelaksanaan antara muka tertentu bagi sesebuah objek tidak menentukan semantik yang sah, sebaliknya ditentukan oleh kaedah-kaedah dan sifat-sifatnya.