Pensimulasi set arahan

Pensimulasi set arahan (PSA, atau ISS; singkatan bagi instruction set simulator dalam bahasa Inggeris) ialah sebuah model simulasi, biasanya dikod dalam bahasa pengaturcaraan aras tinggi, yang bertingkah laku serupa seperti sebuah kerangka utama atau mikropemproses dengan "membaca" arahan dan menyelenggara pemboleh ubah dalaman yang mewakili daftar pemproses.

ContohSunting

Berikut ialah keluaran biasa bagi surihan daripada simulasi dengan memantau atur cara yang digunakan untuk ujian dan penyahpepijatan.

Program    offset     instruction      Dis-assembled       register/ storage (after execution)
TEST001    000000     X'05C0'        BALR  R12,0       R12=002CE00A
        000002     X'47F0C00E'      BC  15,X'00C'(R12)  
        00000E     X'98ECD00C'      STM  R14,R12,X'00C'(R13)  X'002E0008' ==> X'00004CE,002CE008,..etc....'
        000012     X'45E0C122'      BAL  R14,X'122'(R12)   R14=002C0016
SUB1      000124     X'50E0C28A'      ST  R14,X'28A'(R12)    X'002CE294' ==> X'002C0016'
etc...