Penuding (pengkomputeran)

Dalam bidang sains komputer, penuding merujuk kepada jenis data bahasa pengaturcaraan yang nilainya merujuk kepada nilai lain yang tersimpan di dalam ingatan komputer menggunakan alamatnya.

Contoh

sunting
Dalam C
int x = 3; //berikan nilai 3 kepada x
int *ptr; //isytiharkan jenis data penuding

ptr = &x; //tugaskan ptr kepada alamat x
*ptr = 8; //berikan nilai 8 kepada pemilik alamat yang dipegang oleh ptr

printf ("%d", x);

Keluaran bagi kod di atas pada penghujung atur cara ialah 8, di mana nilai x yang sebelumnya 5, bertukar menjadi 8.