Penyelarasan

laman nyahkekaburan

Penyelarasan merujuk kepada tindakan menyelaras, mengurus orang berlainan atau benda sama-sama bekerja bagi matlamat atau kesan bagi memenuhi matlamat yang diingini dalam sesuatu organisasi. Penyelarasan merupakan fungsi pengurusan dalam mana aktiviti berlainan dalam perniagaan diselaras dengan baik dan saling berkait.

Penyelarasan juga mungkin merujuk kepada:

Lihat juga sunting