Penyorokan barangan

Penyorokan barang ialah membeli dan menyimpan barangan agar ia boleh dijual kepada orang lain pada keuntungan besar.