Peranti input (peranti masukan) ialah mana-mana perkakasan komputer persisian yang memberikan data dan isyarat arahan kepada sistem pemprosesan maklumat (seperti komputer). Antara contoh-contoh peranti input adalah seperti di bawah:

Lihat jugaSunting