Peranti storan data

Peranti simpanan ialah alat yang dapat menyimpan maklumat (data). Peranti ini diwujudkan berdasarkan kepada satu andaian bahawa semua pemacu cakera keras adakalanya gagal berfungsi dengan baik di sepanjang hayat penggunaanya. Disinilah fungsi utama peranti simpanan yang akan menyimpan data-data penting ke dalam sebuah cakera atau pita yang boleh ditanggalkan.

Banyak jenis peranti simpanan boleh menyimpan data
Pemacu kilat USB-SD

Contoh: