Perbankan Islam di Thailand

Perbankan Islam di Thailand terdiri di atas 3 kategori:

  1. Bank Islam Thailand adalah sebuah bank yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Thai pada tahun 2007.
  2. Islamic Window {Perkhidmatan Perbankan Secara Islam} dalam bank-bank konvensional seperti Government Saving Bank, Bank Pertanian.
  3. Koperasi Islam {institusi kewangan Islam yang berdaftar di bawah Akta Koperasi Thai} sebagai badan berkanum milik kaum Muslim. Hampir 90 peratus terletak di kawasan Selatan Thai seperti: Koperasi Islam Ibnu Affan Pattani Berhad, Koperasi Islam Pattani Berhad, Koperasi Islam Ash-shiddeeq Songkla Berhad, Koperasi Islam Ibnu Auf Satun Berhad, Koperasi Thaqafah Islam Krabi Berhad, Koperasi Islamiah Phuket Berhad.