Perbincangan pengguna:115.164.91.46

Tambah perbincangan
There are no discussions on this page.

Information.svg Terima kasih kerana mencuba laman Sandakan di Wikipedia. Percubaan anda berjaya dan telah diundurkan atau dihapuskan. Sila gunakan kotak pasir untuk sebarang percubaan yang anda kehendaki. Selain itu, anda boleh melihat laman pengenalan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana anda boleh menyumbang di ensiklopedia ini.


Information.svg Thank you for editing the site Sandakan in Wikipedia. Your edit has been successful and has been reverted or deleted. Please use the sandbox for test edits. You can also read the introduction page to learn about how you can contribute to this encyclopedia.RadiX 14:32, 22 Jun 2016 (UTC)

  • Stop. Further violations may incur a block. RadiX 15:11, 22 Jun 2016 (UTC)