September 2013Sunting

  Terima kasih kerana mencuba laman 2008 di Wikipedia. Percubaan anda berjaya dan telah diundurkan atau dihapuskan. Sila gunakan kotak pasir untuk sebarang percubaan yang anda kehendaki. Selain itu, anda boleh melihat laman pengenalan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana anda boleh menyumbang di ensiklopedia ini. ...Aurora... (b) 09:12, 17 September 2013 (UTC)

Jika ini ialah alamat IP kongsi, dan anda tidak membuat suntingan berkenaan, pertimbangkan mencipta akaun supaya anda dapat mengelak pemberitahuan tidak berkenaan lain kali.

December 2013Sunting

  Sila berhenti daripada melakukan sebarang suntingan tidak bermakna pada Wikipedia, seperti yang anda lakukan pada Presiden Filipina. Suntingan anda lebih kelihatan seperti vandalisme dan telah dibalikkan atau dibuang. Jika anda ingin melakukan ujikaji, sila gunakan kotak pasir. Terima kasih.


  Please refrain from making unconstructive edits to Wikipedia, as you did at Presiden Filipina. Your edits appear to constitute vandalism and have been reverted or removed. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you.

...Aurora... (b) 09:37, 3 Disember 2013 (UTC)
Jika ini ialah alamat IP kongsi, dan anda tidak membuat suntingan berkenaan, pertimbangkan mencipta akaun supaya anda dapat mengelak pemberitahuan tidak berkenaan lain kali.

  Sila hentikan suntingan gangguan anda. Jika anda terus melakukan vandalisme/vandalize, seperti yang anda lakukan pada Senarai Naib Presiden Filipina, anda berkemungkinan disekat daripada menyunting.


  Please stop your disruptive editing. If you continue to vandalisme/vandalize, as you did at Senarai Naib Presiden Filipina, you may be blocked from editing.

...Aurora... (b) 08:48, 4 Disember 2013 (UTC)
Jika ini ialah alamat IP kongsi, dan anda tidak membuat suntingan berkenaan, pertimbangkan mencipta akaun supaya anda dapat mengelak pemberitahuan tidak berkenaan lain kali.