Perbincangan pengguna:175.141.142.98

Tambah perbincangan
There are no discussions on this page.

Information.svg Terima kasih kerana mencuba Wikipedia. Percubaan anda berjaya dan telah diundurkan atau dihapuskan. Sila gunakan kotak pasir untuk sebarang percubaan yang anda kehendaki. Selain itu, anda boleh melihat laman pengenalan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana anda boleh menyumbang di ensiklopedia ini.


Information.svg Thank you for editing in Wikipedia. Your edit has been successful and has been reverted or deleted. Please use the sandbox for test edits. You can also read the introduction page to learn about how you can contribute to this encyclopedia. Sila berhenti daripada melakukan sebarang suntingan tidak bermakna pada Wikipedia. Suntingan anda lebih kelihatan seperti vandalisme dan telah dibalikkan atau dibuang. Jika anda ingin melakukan uji kaji, sila gunakan kotak pasir. Terima kasih.


Please refrain from making unconstructive edits to Wikipedia. Your edits appear to constitute vandalism and have been reverted or removed. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you. --Aplikasi (Bincang) 10:17, 11 Mac 2013 (UTC) Ikon amaran Sila hentikan suntingan gangguan anda. Jika anda terus melaku musnah, anda berkemungkinan disekat daripada menyunting.


Warning icon Please stop your disruptive editing. If you continue to harm Wikipedia, you may be blocked from editing. --Aplikasi (Bincang) 10:26, 11 Mac 2013 (UTC)

Stop x nuvola.svg
Anda telah disekat daripada menyunting kerana vandalisme di Wikipedia. Jika anda berhajat untuk membuat sumbangan yang berguna di wikipedia ini, anda boleh berbuat demikian sejurus selepas tempoh sekatan anda tamat. Lihat log sekatan

Algazel (bincang) 10:47, 11 Mac 2013 (UTC)