Sila berhenti daripada melakukan sebarang suntingan tidak bermakna pada Wikipedia, seperti yang anda lakukan pada Mohd Zaiza Zainal Abidin. Suntingan anda lebih kelihatan seperti vandalisme dan telah dibalikkan atau dibuang. Jika anda ingin melakukan uji kaji, sila gunakan kotak pasir. Terima kasih.


Please refrain from making unconstructive edits to Wikipedia, as you did at Mohd Zaiza Zainal Abidin. Your edits appear to constitute vandalism and have been reverted or removed. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you.

Fandi89 (bincang) 15:22, 3 April 2017 (UTC)Balas[balas]