Perbincangan pengguna:Gempakmovie

Active discussions

October 2019Sunting

  Terima kasih kerana mencuba laman Dewi Murni di Wikipedia. Percubaan anda berjaya dan telah diundurkan atau dihapuskan. Sila gunakan kotak pasir untuk sebarang percubaan yang anda kehendaki. Selain itu, anda boleh melihat laman pengenalan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana anda boleh menyumbang di ensiklopedia ini.


  Thank you for editing the site Dewi Murni in Wikipedia. Your edit has been successful and has been reverted or deleted. Please use the sandbox for test edits. You can also read the introduction page to learn about how you can contribute to this encyclopedia. - CyberTroopers bincang/sumbangan 12:27, 28 Oktober 2019 (UTC)