Perbincangan pengguna:KeluarMalaysia

Active discussions

Re:PRU ke-13: PRU paling kotor dalam sejarah MalaysiaSunting

Kalau ianya kotor pun, mengapa menconteng halaman perbincangan saya?   ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ? 16:35, 18 Mei 2013 (UTC)

Anda disekat!Sunting

Anda telah disekat daripada menyunting kerana vandalisme di Wikipedia. Jika anda berhajat untuk membuat sumbangan yang berguna di wikipedia ini, anda boleh berbuat demikian sejurus selepas tempoh sekatan anda tamat. Lihat log sekatan   ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ? 16:39, 18 Mei 2013 (UTC)

Kalau mengaku orang Islam ikutlah hukum Islam 100%, bukan sekerat-sekerat. Mengikut Islam, orang yang menuduh berkewajipan mengemukakan saksi-saksi. Saksi-saksi itu pula saksi yang adil, tidak fasik- kalau bercakap tidak berbohong, kalau berjanji tidak mungkir dan selagi dia tidak terlibat dengan dosa besar. Beban mengemukakan bukti cukup berat dalam undang-undang Islam. Tanggungjawab mengemukan bukti itu cukup besar. Kalau seseorang yang menuduh gagal mengemukakan bukti mengikut pertuduhan, dia itu hendaklah disebut 80 kali. Ulama (yang tidak berpolitik) tidak ada perbezaan (percanggahan) pendapat tentang perkara ini. Yosri (bincang) 23:37, 18 Mei 2013 (UTC)

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa ifki adalah dari golongan kamu juga.Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan barangsiapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adzab yang besar”. [An Nur : 11].
Diriwayatkan dari Al-Hasan: ' Ubaidillah bin Ziyad pernah menjenguk Ma'qil bin Yasar Al-Muzanni pada waktu sakit menjelang wafatnya. Lalu Ma'qil berkata, "Aku akan menceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah saw. Kalau aku tahu bahawa aku masih akan hidup, tentu aku tidak mau menceritakannya kepada mu. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Seseorang yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu mati ketika sedang MENIPU rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya syurga." (6:9 Shahih Muslim). (Di sini tidak dinyatakan pemimpin itu parti mana, selagi dia mengaku dirinya Islam) Yosri (bincang) 23:41, 18 Mei 2013 (UTC)