Pergerakan Belia India Muslim

Alamat surat-menyurat sunting

Pergerakan Belia India Muslim
Malaysia (GEPIMA)
No. 16B, Tingkat 2
Kompleks Damai
50400 Kuala Lumpur
Phone: 603-4041 7445
Fax: 603-4041 7445

Lihat juga Daftar persatuan di Malaysia