Perintang boleh laras

Perintang boleh laras ialah sejenis perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tidak tetap tetapi boleh diubah. Contohnya ialah seperti meter upaya (reostat).

Meter upaya biasa

Selain itu terdapat juga perintang yang rintangannya berubah mengikut faktor tertentu: