Perkara 159 Perlembagaan Malaysia

Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan hak bagaimana Perlembagaan Malaysia dipinda. Perkara ini secara terperinci memberitahu bagaimana penggubal undang-undang (ahli parlimen) membuat pindaan perlembagaan.

Dalam Perkara ini "pindaan" termasuklah tambahan dan pemansuhan; dan dalam Perkara ini serta Perkara 2(a) "Negeri" termasuklah mana-mana wilayah.