Permodalan pasaran

Permodalan pasaran,merupakan sebuah istilah perniagaan yang menunjuk kepada harga keseluruhan dari sebuah saham syarikat iaitu sebuah harga yang harus dibayar seseorang untuk membeli seluruh syarikat. Besar dan pertumbuhan dari suatu Permodalan pasaran syarikat seringkali adalah pengukuran penting dari kejayaan atau kegagalan syarikat terbuka.

Permodalan pasaran dihitung dengan mengalikan jumlah saham syarikat tersebut dengan harga sekarang dari saham tersebut. Istilah permodalan kadangkala digunakan sebagai sinonim dari permodalan pasar; dan boleh juga bnermaksud permodalan pasar dan hutang jangka panjang.

Jumlah permodalan pasaran dari seluruh syarikat tersenarai di Bursa Saham New York lebih besar dari jumlah wang di Amerika Syarikat.

Lihat juga sunting