Perolehan sebelum faedah dan cukai

Dalam bidang perakaunan dan kewangan, pendapatan sebelum faedah dan cukai (EBIT), adalah ukuran keuntungan firma yang merangkumi semua perbelanjaan kecuali faedah dan cukai pendapatan perbelanjaan. Ia adalah perbezaan antara hasil operasi dan perbelanjaan operasi. Apabila firma tidak mempunyai pendapatan bukan operasi, pendapatan kemudian operasi kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk EBIT dan keuntungan operasi.[1]

EBIT = pendapatan - perbelanjaan operasi (OPEX) + pendapatan bukan operasi.

Operasi pendapatan = pendapatan - perbelanjaan operasi.[1]

Seorang pelabur profesional menimbang perubahan kepada struktur modal firma (contohnya, melalui belian kuasa dimanfaatkan) pertama menilai pendapatan asas firma berpotensi (dicerminkan oleh pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA) dan EBIT), dan kemudian menentukan penggunaan optimum hutang berbanding ekuiti.

Untuk mengira EBIT, perbelanjaan (contohnya kos barangan dijual, penjualan dan perbelanjaan pentadbiran) adalah ditolak daripada pendapatan. Keuntungan kemudiannya diperolehi dengan menolak faedah dan cukai dari hasilnya.

Laporan Perolehan Rugi — Contoh
(angka dalam jutaan)
Pendapatan operasi
     Pendapatan penjualan $20,438
Beban Operasi
     Harga Pokok Penjualan $7,943
     Beban administrasi, umum dan penjualan $8,172
     Depresiasi dan amortisasi $960
     Beban lainnya $138
         Total beban operasi $17,213
Penghasilan operasi $3,225
     Penghasilan non-operasi $130
Perolehan sebelum bungan dan pajak $3,355
     Penghasilan/beban bunga bersih $145
Perolehan sebelum pajak penghasilan $3,210
     Pajak penghasilan $1,027
Penghasilan bersih $2,183

(Sumber info tabel: Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. Essentials of Investments, McGraw Hill Irwin, 2004, p. 452.)

Rujukan

sunting
  1. ^ a b Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. Essentials of Investments, McGraw Hill Irwin, 2004, p. 452. ISBN 0-07-251077-3