Persatuan ialah sebuah tempat bagi artisan atau saudagar yang mengawal amalan kemahiran mereka di sebuah bandar tertentu. Jenis-jenis yang paling awal daripada rombongan telah dibentuk sebagai konfraterniti daripada pedagang. Mereka telah dianjurkan dengan cara sesuatu antara persatuan profesional, kesatuan sekerja, kartel dan kongsi gelap. Mereka sering bergantung kepada geran daripada surat paten oleh seorang raja atau pihak berkuasa lain untuk menguatkuasakan aliran perdagangan kepada ahli-ahli yang bekerja sendiri mereka, dan untuk mengekalkan pemilikan alat dan bekalan bahan. Sebuah legasi persatuan tradisional ialah dewan persatuan dibina dan digunakan sebagai tempat pertemuan.

Salah satu warisan daripada persatuan, yang dinaikkan Windsor Guildhall pada asalnya ialah suatu tempat pertemuan untuk persatuan, serta kerusi Majistret dan dewan bandar.

Hasil penting rangka kerja persatuan itu ialah kemunculan universiti di Bologna (ditubuhkan pada 1088), Oxford (sekurang-kurangnya sejak 1096) dan Paris (c. 1150).[1]


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

  1. ^ Rashdall, Hastings (1895). The Universities of Europe in the Middle Ages: Salerno. Bologna. Paris. Clarendon Press. m/s. 150.