Persekitaran pembangunan bersepadu

Persekitaran pembangunan bersepadu (dalam bahasa Inggeris, integrated development environment, IDE) merujuk kepada perisian yang digunakan untuk membantu pembangunan sesebuah perisian lain. Perisian sebegini biasa datang dengan pengkompil atau pentafsir, penyunting kod sumber dengan ciri penyerlahan sintaks, pembina automatik, penyahpepijat dan pengurus projek.

Anjuta, sebuah IDE berbilang bahasa untuk GNOME

Contoh-contoh sunting