Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan per kapita keluaran dalam negara kasar (KDNK) atau pertumbuhan pendapatan agregat, biasanya ditunjukkan sebagai peningkatan tahunan perubahan KDNK benar. Pertumbuhan ekonomi selalunya didorong oleh peningkatan produktiviti, yang melibatkan penghasilan lebih banyak barangan dan perkhidmatan dengan input tenaga kerja, modal, tenaga dan bahan yang sama. Ahli-ahli ekonomi membezakan antara kestabilan ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perbincangan tentang pertumbuhan ekonomi selalunya berkaitan dengan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek diistilahkan sebagai kitaran perniagaan.

Pertumbuhan ekonomi yang berterusan akan meningkatkan pendapatan sesebuah negara dan pendapatan per kapita dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduknya.