Perundangan subsidiari

Undang-undang subsidari (juga disebut perundangan wakilan) ialah kuasa undang-undang yang diturunkan oleh badan perundangan kepada satu badan lain untuk mencipta memansuh, melaksanakan undang-undang kepada situasinya. Contohnya Kementerian melalui Suruhanjaya.