[1]

Kuantiti bait
Awalan SI Kegunaan sejarah Awalan perduaan
Simbol
(nama)
Nilai  Simbol  Nilai Simbol
(nama)
 Nilai 
kB (kilobait) 10001 = 103 KB 10241 = 210  KiB (kibibait) 210
MB (megabait) 10002 = 106 MB 10242 = 220  MiB (mebibait) 220
GB (gigabait) 10003 = 109 GB 10243 = 230  GiB (gibibait) 230
TB (terabait) 10004 = 1012 TB 10244 = 240  TiB (tebibait) 240
PB (petabait) 10005 = 1015 PB 10245 = 250  PiB (pebibait) 250
EB (eksabait) 10006 = 1018 EB 10246 = 260  EiB (eksbibait) 260
ZB (zetabait) 10007 = 1021 ZB 10247 = 270  ZiB (zebibait) 270
YB (yotabait) 10008 = 1024 YB 10248 = 280  YiB (yobibait) 280

Petabait (diterbitkan daripada awalan SI, peta- ) ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan satu kuadrilion bait. Simbolnya ialah PB.

Apabila digunakan dengan gandaan bait, awalan SI boleh merujuk kepada asas 1000 atau 1024 dan oleh itu, nilainya yang tepat boleh merupakan:

  • 1,000,000,000,000,000 bait — 10005 atau 1015; atau
  • 1,125,899,906,842,624 bait — 10245 atau 250.

Istilah pebibait yang menggunakan awalan perduaan telah dicadangkan sebagai rujukan yang tidak kabur kepada nilai kedua yang tersebut di atas.

Lihat juga

sunting
  • Awalan perduaan
  • pebibait
  • petabit
  • [[Peringkat magnitud (255/44 (870604-29- ސައްޔިދު ބަލަޝް މޫސާ، 890604-29- ސައްޔިދު ބަލަޝް މޫސާ ޗައްތު ހަރާޒް ހާޖޫ އިބްރާހީމް އަހަރެން ޓީއެމް އަދި މީހުން މި ރަތް ރޮނގުން ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެ އިރު އަހަރެން އެމީހުން ހޭން ދޫކޮށްނުލާނަން މިއީ މަރުވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ނިމުމެވެ ލޯންޗް ފެށުމަށާއި ސްޓޭޖަށް ވާސިލްވާ ވަގުތަށްޓަކައެވެ މި ރަތް ރޮނގުގައި ތިބި މީހުންގެ މާނައަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދާނެ އިތުރު ތަނެއް ނެތް ކަމެވެ. މިފަހަރު ދޫކޮށްލާފައި ރަނގަޅު ރެއެއް ހޭދަކޮށްލާށެވެ. އަހަރެން އެކަނި ކުރާނަން... ގުޅީ ބުނަން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާކޮށްދީ، ގުޅާ، އަހަރެން އެނބުރި އައީ އަހަންނަށް އެކަނި ވެވޭނެއެވެ އަހަންނަށް ގުޅާފައި ބުނީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ. އޭނަ ބުނީ ކުރާނެ ކަމަށެވެ އަބަދު ބުނާ ދޮގުތައް ކަލޭ އަހަންނަށް ކިޔައިދެއެވެ އަދި އަހަރެންގެ ރަތް ރޮނގުން މީހަކު ނުކުތުމުންނެވެ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން ދޫކޮށްނުލާނަމެވެ. މިއީ މަރަކަށް ވާތީއެވެ އަދި އެކަން ނިމޭ ހިސާބުން ކަނބުލޮ ފެށޭ ހިސާބުން އަހަންނަށް ގުޅާ 870604295559 ބުނޭ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވިދާލަން އެހީތެރިވެދީ އަހަންނަށް އަނބުރާ ގުޅާލާ ޤާނޫނު ބުނަނީ އަހަރެންގެ ކުލީ ނިމިއްޖެ ކަމަށް 1 ޔޫ އަބަދުވެސް އަހަންނަށް ގުޅާ ** © FAC HE DAZZLES YOU Have you ever, we’re breaking our އަތް 255 /44 (870604-29- 5559 ސައިދު ބަލާޝް މޫސާ، ޝައްތު ޙަރާޒް، ޙައްޖު އިބްރާހީމް އަލްމަރުޙޫމް (666 ©) ތ.)]]

Pautan luar

sunting
  1. ^ خميس خليف ٨٧٠٦٠٤ قص ٥٥٥٩