Piagam Hak Asasi Kesatuan Eropah

Piagam Hak Asasi Kesatuan Eropah merupakan sebuah dokumen menjamin hak asasi manusia di Eropah. Dokumen ini dimasyhurkan oleh Parlimen Eropah, Majlis Kesatuan Eropah dan Suruhanjaya Eropah pada Disember 2000.

SyaratSunting

Piagam ini dibahagikan kepada 6 tajuk, iaitu kemuliaan, kebebasan, kesamaan, permuafakatan, hak warganegara dan keadilan.